اگر درد رو بریزیم تو لیوان، فکر می کنی تو لیوان تو چی بیشتر ریخته شده؟!

درد هر انسان مجموعه ای است از عوامل متعددی که ماحصلش این احساس ناخوشایندِ درد است …
شاید بعد از مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی از خودتون یا از فیزیوتراپیست تون پرسیده باشید. که چرا دوستم که کمردردش مثل من بود با ۳ جلسه فیزیوتراپی خوب شد، ولی من چرا بعد از ده جلسه هنوز بهتر نشدم؟!

چرا دو نفر که ظاهرا کمر درد مشابه هم دارند. و در MRI هم آسیب دیسک کمر هر دو به یک میزان است. نتایج مختلفی را بعد از درمان فیزیوتراپی یا جراحی تجربه می کنند ؟ علت این تفاوت در چیست ؟

تو لیوان تو چی ریخته

تفاوت درد در انسان ها

در گذشته توجه اصلیِ متخصصین علوم پزشکی و توانبخشی در مقوله کمردرد و دیسک کمر بیشتر از همه پاتولوژی(آسیب) محور بود.؛ یعنی توجه اصلی متخصصین به میزانِ آسیب وارد شده به بافت در MRI و نوار عصب و عضله بود . اما امروزه می دانیم، مقوله کمردرد بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان صرفا بر مبنای یافته های رادیولوژی و تست های پاراکلینیکِ دیگر نظر داد .

درمان های نوین در حوزه درد های عصبی-عضلانی-اسکلتی دیگر صرفا بر مبنای پاتولوژی نیستند. ؛ چون مقوله درد یک مقوله پیچیده و چند وجهی است . ارتباط عواملی مثل استرس ، اضطراب، نگرانی ، ترس ، کم خوابی ،سَرخوردگی در محیط کار، خانواده، جامعه و خُلق و عادت های فرد. با کمردرد به خوبی اثبات شده است . به همین دلیل است که دو فرد با آسیب یکسان دیسک در MRI ، درد یکسانی را تجربه نمی کنند و پیش آگهی درمان شان نیز متفاوت است . تاثیر روش هایی مثل روش ارزیابی و درمان مکانیکی نیز در دنیا به خوبی شناخته و پذیرفته شده است .

نقطه قوت متد مکنزی و فیزیوتراپی

نقطه قوت متد مکنزی این است که: بجای تکیه بر یافته های رادیولوژی و پاتولوژی. (مثل فتق دیسک ، لغزندگی مهره ، آرتروز و…) ، تشخیص و برنامه ریزی درمانی متخصص فیزیوتراپی ، بر مبنای تاریخه، معاینه فیزیکی، علائم بالینی و تست های حرکتی استوار است.  همچنین در این روش فیزیوتراپیست به خوبی می تواند متوجه عوامل روحی ،روانی و اجتماعی که در بروز درد و مزمن شدن آن دخیل هستند را شناسایی کند. و برای آن برنامه ریزی درمانی مناسب را داشته باشد . در خیلی از موارد با ارجاع به موقع بیمار به همکاران دیگر درمان بصورت تیمی و همزمان ادامه پیدا می کند .احساس ناخوشایندِ درد را باید خوب بشناسیم.

keyboard_arrow_up