اولتراسوند تراپی یکی از مدالیته های درمانی پرکاربرد در کلینیک های فیزیوتراپی است که با هدف کمک به تسکین درد ارائه می شود.

در این روش درمانی از امواج صوتی که طول موج آن ها خارج از محدوده شنوایی انسان است، استفاده می شود.

تاثیرات درمانی اولتراسوند تراپی به دو شکل گرمایی و مکانیکی است، 

بر مبنای اینکه امواج صوتی به صورت پیوسته یا مقطعی توسط دستگاه به بافت وارد شوند، تاثیر آن متفاوت خواهد بود.

در صورتی که امواج فراصوت به صورت پیوسته و دائم به بافت منتقل شوند، سبب ایجاد لرزش های میکروسکوپی در عمق مولکول های بافت مورد نظر شده که این امر موجب افزایش دما در بافت هدف و در نهایت سبب خون رسانی بیشتر به بافت هدف ، افزایش متابولیسم و تسریع فرایند بهبودی و کاهش احساس درد می شود، و در صورتی که امواج اولتراسوند تراپی به صورت مقطعی به بافت هدف منتقل شود تاثیرات مکانیکی را بر جای خواهد گذاشت.

این روش درمانی بوسیله یک پروپ با سر گرد که مستقیما روی پوست گذاشته می شود انجام می گیرد.

فیزیوتراپیست برای کاهش اصطکاک و همچنین عبور بهتر امواج اولتراسوند به داخل بافت آسیب دیده بدن و همچنین کاهش اصطکاک بین پروب دستگاه و پوست بدن از ژل مخصوصی نیز استفاده می کند.

میزان نیاز بیمار به درمان با اولتراسوند تراپی و همچنین تعداد جلسات درماین با توجه به نوع و شدت بیماری و همچنین نظر فیزیوتراپیست متفاوت است.

موارد کاربرد 

 • آرتروز مفاصل بدن مانند آرتروز زانو ، آرتروز مچ دست ، آرتروز شانه و …
 • التهاب بورس ها مانند بورسیت زانو
 • التهاب تاندون ها
 • تنیس البو ( سندرم آرنج تنیس بازان )
 • فروزن شولدر ( سندرم شانه یخ زده )
 • سندورم تونل کارپال
 • کشیدگی ها و پارگی های عضلانی
 • خار پاشنه
 • آسیب های ورزشی
 • نقرس
 • کمردرد 
 • زانودرد
 • گرفتگی های عضلانی
 • آرتریت روماتوئید
 • آسیب های غضروفی
 • التهاب تاندون
 • آسیب رباط ها
 • غیرفعال سازی نقاط ماشه ای
 • چسبندگی های بافتی
 • و …

فواید اولتراسوند تراپی

 • ایجاد گرمای عمقی در بافت های آسیب ها
 • کاهش احساس درد
 • بهبود جریان خون و لنف
 • تسریع فرایندهای مرتبط با ترمیم و بازسازی سلولی
 • افزایش گردش خون موضعی و عمومی
 • از بین بردن بافت های اسکار
 • از بین بردن ورم و التهاب در بافت های آسیب دیده
 • تحریک ترمیم شکستگی های جوش نخورده 

 

کلمات مرتبط :

اولتراسوند تراپی – الکتروتراپی در سعادت آباد – لیزر پرتوان در سعادت آباد – لیزردرمانی در سعادت آباد – کلینیک فیزیوتراپی در سعادت آباد – کلینیک فیزیوتراپی در میدان کاج

keyboard_arrow_up