انگشت ماشه ای

انگشت ماشه ای انگشت ماشه ای وضعیتی است که در آن یکی از انگشتان شما در حالت خمیده گیر می کند.در این حالت انگشت شما ممکن است با…
انگشت ماشه ای
keyboard_arrow_up