درمان بیرون زدگی دیسک کمر

درمان بیرون زدگی دیسک کمر ستون فقرات متشکل از ۵ مهره میباشد که دیسک ها در میان آن ها قرار گرفته اند،کارکرد اصلی دیسک،راحت تر کردن چرخش و…
درمان بیرون زدگی دیسک کمر

درمان کمر درد

درمان کمر درد بسته به علت و شدت کمر درد و نظر پزشک و فیزیوتراپیست با روش های مختلف جراحی و غیرجراحی از جمله فیزیوتراپی انجام می گیرد.…
درمان کمر درد
keyboard_arrow_up