روش مکنزی چیست؟

پیش درآمد رویکرد مکنزی پیش از اینکه یک روش درمانی باشد، یک متد “ارزیابی ، دسته بندی و تشخیصِ” آسیب‌های اسکلتی – عضلانی است و نمی توان آن…
آقای مکنزی
keyboard_arrow_up