سرخوردگی مهره های ستون فقرات

سرخوردگی مهره های ستون فقرات یا اسپوندیلولیستزیس وضعیتی است که در آن یک مهره نسبت به مهره زیر آن به جلو یا عقب می لغزد. اغلب در ستون…
سرخوردگی مهره های ستون فقرات
keyboard_arrow_up