سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس عارضه ای شایع است که به دلیل انقباض و گرفتگی عضله پیریفورمیس رخ می دهد و معمولا سبب وارد شدن فشار بر عصب سیاتیک و بروز…
سندرم پیریفورمیس
keyboard_arrow_up