شکستگی فشاری ستون فقرات

شکستگی فشاری ستون فقرات علامت اصلی که با شکستگی فشاری ستون فقرات متوجه خواهید شد، کمردرد است. ممکن است به تدریج شروع شود و با گذشت زمان بدتر…
شکستگی فشاری ستون فقرات
keyboard_arrow_up