میلوپاتی

میلوپاتی نتیجه یک آسیب، نقص عصبی یا شرایط التهابی مربوط به نخاع است. میلوپاتی می تواند گردنی، قفسه سینه یا کمری باشد که بر اساس بخشی از ستون…
میلوپاتی
keyboard_arrow_up