فتق دیسک کمر

فتق دیسک کمر یکی از بیماریهای جدی ستون فقرات است که با خروج و بیرون زدگی قسمت میانی درون دیسک بین مهره ای مشخص می شود. استخوان ها…
فتق دیسک کمر
keyboard_arrow_up