انواع تنگی کانال نخاعی

انواع تنگی کانال نخاعی تنگی ستون فقرات یک وضعیت دردناک است که بر ستون فقرات تأثیر می گذارد. به طور کلی می تواند در هر ناحیه ای از…
انواع تنگی کانال نخاعی
keyboard_arrow_up