فیزیوتراپی در بیماران ضایعه نخاعی

فیزیوتراپی در بیماران ضایعه نخاعی پس از آسیب بخش مهمی از روند بهبودی است که با هدف بهبود سطح حرکت و قدرت و همچنین سلامت کلی ارائه می…
فیزیوتراپی در بیماران ضایعه نخاعی
keyboard_arrow_up