میلوپاتی چیست؟

میلوپاتی چیست؟ میلوپاتی نتیجه یک آسیب، نقص عصبی یا شرایط التهابی مربوط به نخاع است. میلوپاتی می تواند گردنی، قفسه سینه یا کمری باشد که بر اساس بخشی…
میلوپاتی چیست؟
keyboard_arrow_up