پیری

پیری پیری فرایندی است که طی آن کلیه بافت ها و ارگان‌های بدن دچار افت عملکرد و تغییرات ساختاری می شوند. در بدن انسان همیشه یک تعادل بین…
keyboard_arrow_up