ورزش های مناسب اسکولیوز

ورزش های مناسب اسکولیوز استفاده از بریس تنها درمان غیرجراحی است که می تواند پیشرفت انحناهای اسکولیوز ایدیوپاتیک را کاهش دهد ، اما فیزیوتراپی و تمرینات ورزشی که…
ورزش های مناسب اسکولیوز
keyboard_arrow_up