کمردرد التهابی

کمردرد التهابی یکی از انواع شایع کمردرد است که معموالا با انجام فعالیت بدنی تسکین پیدا می کند درست برخلاف کمردردهای مکانیکی که با فعالیت تشدید و با…
کمردرد التهابی
keyboard_arrow_up