گرفتگی عضلات کمر

گرفتگی عضلات کمر یا اسپاسم عضلات کمر به دلیل یک انقباض ناگهانی و غیرارادی عضله در پاسخ به استفاده بیش از حد از عضله ، کشیدگی بیش از…
گرفتگی عضلات کمر
keyboard_arrow_up